Aktualności

Uwaga! Nowa oferta na prace adaptacyjne

Hanna Wasiak Dom Rozwoju Malucha Promyczek z siedzibą w 10-687 Bartąg 98 Olsztyn, zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu ZO/P/1/2018na wykonanie robót adaptacyjnych w budynku przedszkola w ramach projektu pn. „Kalejdoskop dziecięcych kompetencji i marzeń”.

W załączniku przesyłamy Państwu:

w postępowaniu na wykonanie robót adaptacyjnych w budynku przedszkola w ramach projektu pn. Kalejdoskop dziecięcych kompetencji i marzeń – (postępowanie znak ZO/P/1/2018), prowadzonym w trybie rozeznania rynku określonego w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dnia 19.07.2017.

Jednocześnie wraz z przesłanym zaproszeniem z dnia 09.10.2018r. Zamawiający przesyła potwierdzenie otrzymania przedmiotowego zaproszenia oraz załączników. Załączone potwierdzenie proszę wydrukować, podpisać i odesłać na adres e-mail: kontakt@zlobek-przedszkole.pl

Pliki do pobrania:

Potwierdzenie otrzymania zaproszenia